Salon_S23

N° XX Winter 2023

Upcoming Events

 

BERLIN

Wednesday 7 June & Thursday 8 June 2023

 

DÜSSELDORF

Wednesday 14 June – Friday 16 June 2023

 

MÜNCHEN

Tuesday 20 June & Wednesday 21 June 2023

 

STUTTGART

Thursday 22 June & Friday 23 June 2023

 

HAMBURG

Monday 26 June – Wednesday 28 June 2023

 

ZÜRICH

Tuesday 4 July – Thursday 6 July 2023

 

RSVP

Ekatharina Iliadis
ekatharina@gembalies.com
+49 172 2109759